Selamatkan Hidup Kita dengan Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang–orang yang telah ditentukan pula.

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai empat makna, diantaranya Al-Barakatu, At-Thohuru, An-Numuw, dan As-Sholahu.

rbs.or.id - Selamatkan Hidup Kita dengan Zakat

Harta dapat menjadi akar keberkahan yang menjalarkan ranting-ranting kebaikan ke setiap segi kehidupan pemiliknya.

Namun, hartapun juga dapat menjadi badai petaka yang menghantarkan kehidupan pemiliknya pada ketiadaan / sedikit ketenangan dan kebaikan.

Keduanya adalah pilihan, sebagaimana Allah telah menetapkan jalan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia.

Kunci pintunya yakni pada ada / tidaknya zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf pada bagian harta kita.

Dengannya, Allah membersihkan kehidupan manusia dari kegelisahan, jalan yang menyimpang, akhlak yang kurang baik, dan berbagai penyakit yang singgah di hati manusia.

Harta kalau tidak terpakai, banyak sisa yang tidak produktif, akan menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kita menjadi tidak tenang, sering bertengkar dengan pasangan/anak, banyak ujian, atau cobaan sakit. Mungkin hal tersebut terjadi salah satunya karena kita belum menunaikan zakat.

Sedangkan jika kita tunaikan zakat, Allah akan menjaga diri dan harta kita. Dan yang lebih utama adalah keimanan kita dijaga oleh Allah, untuk selalu ingat kepadaNya, serta jauh dari fikiran-fikiran negatif atas kuasa dan Karunia Allah Azza wa Jalla.

Inilah diantara makna zakat; membersihkan harta kita, membersihkan hidup kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan berkah.

Bersyukur kita masih dijaga iman kita oleh Allah, sehingga kita dengan adanya Yayasan Rumah Bina Sejahtera, dapat melaksanakan zakat dan menyalurkan kepada asnaf yang telah Allah tetapkan.

rbs.or.id - Suasana Pembagian Zakat di RBS

Sahabat RBS (Rumah Bina Sejahtera), semoga kita senantiasa diberikan keselamatan baik diri kita, harta kita, dan keluarga kita dengan selalu berbuat ma'ruf di dunia ini, semata-mata menuju Ridho Allah Azza wa Jalla sebagai penguni surgaNya kelak. Aamiin.

0 Response to "Selamatkan Hidup Kita dengan Zakat"

Post a Comment