Visi dan Misi Yayasan Rumah Bina Sejahtera

Visi
Menjadi lembaga sosial yang bermanfaat sebagai wujud cinta kasih terhadap sesama.

Misi
  1. Meningkatkan budaya gotong-royong sebagai bekal utama untuk mempersatukan kekuatan spiritual utamanya dalam hal kepedulian terhadap sesama.
  2. Melakukan upaya pengembangan lembaga untuk  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  3. Bekerjasama dengan berbagai pihak yang dapat membantu dalam hal perkembangan lembaga.

==================
Profil RBS :
>> Legalitas
>> Struktur Pengurus RBS
>> Alamat Yayasan RBS